ВозиПравоВозиЗдраво

Онлајн регистрацијата ќе започне на 04.05.2022Со регистрација на оваа страница добивате реден број за учество во трката. Броевите можете да ги подигнувате од нашата i-bank storе филијала од среда 1 јуни до петок 3 јуни од 10 – 18 часот како и во сабота, 4 јуни, но не подоцна од 20часот. Само оние редни броеви кои се подигнати ќе може да учествуваат во извлекувањето за вредната лотарија на крајот на трката.

Напомена: Поради големиот број на регистрирани учесници и олеснување на стартот за сите учесници на стартот пред Порта Македонија НЕМА да бидат поставени пултови за подигнување на редните броеви. Затоа, искористете ги деновите пред настанот да ги подигнете редните броеви од i-bank store. Повеќе информации за настанот можете да најдете на www.stb.com.mk

Онлајн регистрацијата е завршена! Редните броеви може да ги подигнете до сабота, од 12 до 20 часот од i-bank store на кеј. Стартот е во недела на Порта Македонија од 18часот. Се гледаме!