ВозиПравоВозиЗдраво

Онлајн регистрацијата ќе започне на 18.05.2023

Онлајн регистрацијата е завршена! Редните броеви може да ги подигнете до сабота, од просториите на Стопанска лизинг на улица Македонија непосредно до спомен куќата на Мајка Тереза, од 10 – 18 часот. Стартот е во недела на Порта Македонија од 11 часот. Се гледаме!

Онлајн регистрацијата е завршена! Редните броеви може да ги подигнете до сабота, од просториите на Стопанска лизинг на улица Македонија непосредно до спомен куќата на Мајка Тереза, од 10 – 18 часот. Стартот е во недела на Порта Македонија од 11 часот. Се гледаме!