stb logo

Апликација за VISA Zero кредитна картичка

Изберете производ


img product

Детали за производот

VISA Zero е првата кредитна картичка во Македонија со 0% каматна стапка - ЗАСЕКОГАШ! Ставете крај на Вашите грижи за каматата на кредитните картички и отплаќајте со 0% каматна стапка – засекогаш!

 • Наменета за физички лица, државјани на Република Македонија
 • Возраст помеѓу 20 и 67 години на денот на аплицирање
 • Денарска кредитна картичка
 • Користење на картичката во земјата и странство
 • Плаќање во трговија и на интернет
 • Подигнување готовина на банкомати и шалтери
 • Максимален кредитен лимит до 50.000 МКД
 • Важност од 2 години при првото издавање и 3 години при обнова
 • Можност за траен налог
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • За повеќе информации посетете го овој линк

 

 • Кредитните и дебитните картички на Стопанска банка се први и во моментов единствени картички во РМ што го имаат 3D Secure стандардот (VbV и MC SecureCode), кој овозможува извршување трансакции на интернет со високо ниво на безбедност насекаде во светот. Дознајте повеќе за предностите на 3D Secure на следниов линк.
 • Можност за минимално месечно плаќање само 5% од вкупниот долг
 • Moжност за плаќање НА РАТИ кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места
 • Без провизија при плаќање во трговија
 • Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница
 • Без трошок за годишно членство за 2 дополнителни картички

VISA Zero е првата кредитна картичка во Македонија со 0% каматна стапка - ЗАСЕКОГАШ! Ставете крај на Вашите грижи за каматата на кредитните картички и отплаќајте со 0% каматна стапка – засекогаш!

0% каматна стапка за целото времетраење на користењето на VISA Zero кредитната картичка.

Годишна членарина од 1.980 МКД за сите клиенти.

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.