stb logo

Апликација за Visa Star кредитна картичка

Изберете производ


img product

Детали за производот

 • Наменета за физички лица, државјани на Република Македонија
 • Возраст помеѓу 20 и 67 години на денот на аплицирање
 • Денарска кредитна картичка
 • Користење на картичката во земјата и странство
 • Плаќање во трговија и на интернет
 • Подигнување готовина на банкомати и шалтери
 • Максимален кредитен лимит до 300.000 МКД
 • Важност од 2 години при првото издавање и 3 години при обнова
 • Можност за траен налог
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • За повеќе информации посетете го овој линк

Компаративни предности

 • Кредитните и дебитните картички на Стопанска банка се први и во моментов единствени картички во РМ што го имаат 3D Secure стандардот (VbV и MC SecureCode), кој овозможува извршување трансакции на интернет со високо ниво на безбедност насекаде во светот. Дознајте повеќе за предностите на 3D Secure на следниов линк.
 • Можност за минимално месечно плаќање само 5% од вкупниот долг
 • Moжност за плаќање НА РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места
 • Бескаматен грејс-период до 45 дена за плаќање во трговија при целосно намирување на долгот
 • Без провизија при плаќање во трговија
 • Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница
 • Без трошок за годишно членство за 2 дополнителни картички

Годишна каматна стапка на достасаниот износ

Клиенти без плата во СБ

Клиенти со плата во СБ

Картички со залог депозит

11,25%

10,13%

6,9%

 

Годишно членство - трошоци и ослободувања

 • Без годишно членство за првата година на издавање
 • По истекот на првата година, сите клиенти имаат можност да добијат целосно или делумно ослободување од трошокот за годишно членство:
  • Клиентите кои во последните 12 месеци доцнеле повеќе од 45 дена во отплатата на минималните месечни обврски подлежат на трошок од 1.500 МКД за годишно членство
  • Сите останати клиенти се квалификуваат за некои од следните основи за попусти
   • 0 МКД, односно целосно ослободување, за клиети со годишен промет од 90.000 МКД направен со основната и дополнителните картички во трговската мрежа
   • 0 МКД за корисници на станбен кредит или обезбеден потрошувачки кредит
   • 0 МКД за картички издадено врз основ на залог депозит
   • 300 МКД за клиенти кои пензијата ја добиваат во СБ, а се корисници на сервисот за електронска достава (e-mail) на месечните прегледи за картичката
   • 450 МКД за клиенти кои пензијата ја добиваат во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта
   • 650 МКД за клиенти со или без плата во СБ, а се корисници на сервисот за електронска достава (e-mail) на месечните прегледи за картичката
   • 790 МКД за клиенти со или без плата во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта

 

Провизии за подигнување на готовина

 

на СТБ

на други банки во РМ и странство

На банкомати

100 МКД + 2% од износот

100 МКД + 3% од износот

На шалтери

5% од износот, мин. 100 МКД

100 МКД + 3% од износот

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.