stb logo

Апликација за Visa Gold дебитна картичка

Изберете производ


img product

Детали за производот

 • Престижна дебитна картичка наменета за клиентите со повисок животен стил и повисоко ниво на потрошувачки навики
 • Наменета за полнолетни физички лица, државјани на РМ
 • Бесконтактни плаќања, а до 1100 и без внесување на ПИН код
 • Меѓународна картичка за користење во продажната мрежа и за подигнување готовина
 • Безбедно користење на интернет - 3D Secure
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • Поврзана со МКД и ЕУР сметка
 • За повеќе информации посетете го овој линк

Затоа што заслужувате повеќе – добивате повеќе!

 • Единствена картичка со две сметки, во МКД и ЕУР, при што на располагање ги имате средствата од двете сметки
 • Овозможува заштеда од курсни разлики при купување во странство, кога се задолжува ЕУР сметката, а доколку нема доволно средства, се задолжува МКД сметката
 • При купувања во РМ се задолжува МКД сметката, а доколку нема доволно средства се задолжува ЕУР сметката
 • Visa Gold дебитната картичка е дел од Golden Club, што  претставува пакет на поволности на корисниците на златни картички на Стопанска банка. Покрај одличните и ненадминати карактеристики на дебитната Visa Gold картичка, корисниците ги добиваат пакетот на Golden Club поволности, попусти и ексклузивни бенефиции. Повеќе на goldenclub.stb.com.mk
 • Корисниците на Visa Gold дебитната картичка добиваат приоритетен третман во услугата во селектирани филијали на банката, наменети за опслужување на премиум клиенти

Подигање готовина 

 •  Без провизија за подигнување на денари од банкоматите и шалтерите на СБ
 • Најниска провизија за подигнување на готовина од банкомати и шалтери на други банки во земјава и странство од само 2% од подигнатиот износ

Годишно членство 

 • 0 МКД за сите СБ ЕКСКЛУЗИВ клиенти
 • 0 МКД за сите корисници на VISA Gold кредитна картичка од СБ
 • 0 МКД за корисниците кои ке направат 200.000 МКД годишен промет со картичката во трговската мрежа
 • 600 МКД за корисниците кои ке направат 100.000 МКД годишен промет со картичката во трговската мрежа
 • 1.500 МКД годишно за сите останати клиенти
 • До 2 дополнителни картички без трошок за годишно членство
 • Без трошок за годишно членство за постоечките корисници на VISA Classic дебитна картичка до Ноември 2017, а потоа согласно тарифата на СБ
 • 0 МКД  за првата година за постојните корисници на VISA Electron или MasterCard GO дебитна картичка кои изминатата година направиле промет во трговија од најмалку 100.000 МКД, а потоа согласно тарифата на СБ
 • 24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР
 • ТЕЛ:  02/3100-109
 • ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110
 • е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk
 • АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.