stb logo

Апликација за Visa Business дебитна картичка

Изберете производ


img product

Детали за производот

 • VISA Business дебитната картичка се издава на вработени во правно лице, кои се со право на репрезентации, службени трошоци и набавки, и кои остваруваат службени патувања
 • Картичката е персонализирана на вработеното лице, а правното лице може да издаде VISA Business на повеќе вработени
 • Се отвара посебна сметка наменета за картичката
 • Можат да се определуваат лимити за поединечни корисници
 • Следење и управување со сметките преку e-banking сервисот на СБ
 • За повеќе информации посетете го овој линк
 • Постојан пристап до средства, при набавки, службени патувања и сл.
 • Прифатена на повеќе од 20 милиони продажни места и банкомати во светот
 • Увид и контрола на трошењата на вработените
 • Безбедно користење на интернет - 3D Secure

Годишно членство

 • Без годишно членство за првата година и 300 МКД годишно за секоја поединечна картичка доколку прваното лице е со сметка и работење во СБ
 • 600 МКД годишно за секоја поединечна картичка доколку правното лице не соработува со СБ

Подигнување готовина

 

СБ

Други банки во РМ

Во странство

Банкомати

без провизија

1% + 100 МКД

1,5% + 1 ЕУР

Шалтери

без провизија

1% + 100 МКД

1,5% + 1 ЕУР

 

 • 24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР
 • ТЕЛ:  02/3100-109
 • ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110
 • е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk
 • АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.