stb logo

Апликација за Станбен Кредит за станови во изградба

Изберете производДетали за производот

 

 ПРОМОТИВНОСите примени апликации во периодот од 16.06.2017 г. до 30.09.2017 г. добиваат:

 • 100% попуст на административните трошоци
 • 100% попуст на трошоците за проценка

Намена:

 • Купување на стан од правно лице со Лист за предбележување на градба ( само објекти со 100% завршена армирано бетонска конструкција)

Износ:

 • од 3,300 до 150,000 ЕУР

 

 

 • Ниска гарантирана каматна стапка за првите 5 години
 • БЕЗ административни забрани, жиранти, меници и депозит
 • Ко-кредитобаратели можат да бидат и лица кои не се од потесното семејство
 • Можност под хипотека да се стави истиот стан кој се купува

 

 • Апликативен трошок 500 МКД
 • 1.25% од износот на кредитот, административен трошок, еднократно
 • Трошоци за проценка
 • Трошок за осигурување на имотот кој се става под хипотека
 • Нотарски трошоци за регистрација на хипотека и упис во Катастар

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.