stb logo

Апликација за Станбен Кредит

Изберете производДетали за производот

 ПРОМОТИВНОСите примени апликации во периодот од 16.06.2017 г. до 30.09.2017 г. добиваат:

 • 100% попуст на административните трошоци
 • 100% попуст на трошоците за проценка

Намена:

 • Купување нов/стар стан или куќа од физичко или правно лице
 • Купување на куќа со земјиште
 • Купување на градежно земјиште
 • Купување на деловен простор
 • Градба на куќа
 • Доградба/надградба на стан или куќа
 • Можност за рефинансирање на станбен кредит од друга банка

Износ:

 • од 3,300 до 150,000 ЕУР за сите намени освен за купување деловен простор
 • од 3,300 до 100,000 ЕУР за купување деловен простор

 

 

 • Ниска гарантирана каматна стапка за првите 5 години
 • БЕЗ жиранти, административни забрани, меници
 • Можност да се стави под хипотека истиот стан што се купува
 • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се од потесното семејство

 

 • Апликативен трошок 500 МКД
 • 1.25% од износот на кредитот административен трошок, еднократно
 • Трошоци за проценка
 • Трошоци за осигурување на имотот кој се става под хипотека
 • Нотарски трошоци за заверка и упис во Катастар

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.