stb logo

Апликација за Потрошувачки кредит со обезбедување до 60.000 EUR

Изберете производДетали за производот

Износ:

 • До 60,000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека
 • До 150,000 ЕУР за кредити обезбедени со залог на депозит

Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на кредитобарателот.

Рок на отплата:

 • од 3 до 20 години

 

 

 • Гарантирана каматна стапка за првите три години
 • БЕЗ депозит, жиранти, меници и административни забрани
 • Ко-кредитобаратели можат да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство

 

 • Апликативен трошок 500 МКД
 • Административен трошок: 1.5% за клиенти со плата во СБ и 2% за останати клиенти - за обезбедување хипотека и 1% за сите клиенти - за кредити со обезбедување депозит
 • Трошок за проценка
 • Трошоци за осигурување и регистрација на хипотека
 • Трошоци за воспоставување нотарски акт

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.