stb logo

Апликација за Мој Кеш

Изберете производДетали за производот

Револвинг потрошувачки кредит, поврзан со картичка на СБ која може да се користи само за подигнување готовина на сите шалтери и банкомати на СБ

Износ на кредитен лимит:

  • до 300,000 денари

Неограничена важност на производот со редовно ревидирање на секои 2 години.

Каматна стапка (годишна):

   - Клиенти со плата/пензија во СБ - 10,13% годишна променлива

   - Други клиенти - 11,25% годишна променлива

 

  • Флексибилна месечна отплата
  • Неограничен пристап до одобрените средства (24 часа)
  • БЕЗ провизија за подугнување готовина
  • Камата се пресметува само на искористениот износ
  • БЕЗ жиранти, административни забрани и меница

     0% административен трошок

       -       Корисници на станбен или кредит со обезбедување од Стопанска банка добиваат 0 МКД годишно членство за целиот период.

  БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти

          По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство:

       -       за кредитен лимит до 60.000 МКД:

    350 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

    400 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

    600 МКД за останати клиенти

        -      за кредитен лимит над 60.000 МКД:

     550 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

     650 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

     1200 МКД за останати клиенти

          Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобрениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти.

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.