stb logo

Апликација за MasterCard TOPSI дебитна картичка

Изберете производ


img product

Детали за производот

 • Картичка за ТОПСИ клиенти, наменета исклучиво за лица на возраст 18 до 28 години
 • Меѓународна картичка за користење во продажната мрежа и за подигнување готовина
 • Наменета за физички лица, државјани на РМ
 • Безбедно користење на интернет - 3D Secure
 • Бесконтактни плаќања, а до 750 МКД и без внесување на ПИН код
 • Поврзана со сметка во МКД
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • За повеќе информации посетете го овој линк
 • Користење на картичката во трговска мрежа без провизија
 • Прифатеност насекаде во светот
 • Важност од 5 години
 • 60.000 МКД дневен лимит за подигнување готовина

Подигнување готовина

 

на СБ

Други банки во РМ

Други банки во странство

Банкомати

без провизија

100 МКД +2%

150 МКД +2%

Шалтери

без провизија

100 МКД +2%

150 МКД +2%

 

Годишно членство

 • 0 МКД годишно членство за целиот период на важност за основната и дополнителните картички
 • 90 МКД при обнова на картичките (трошокот се наплаќа еднаш на 5 години, при изработка на нова картичка, по картичка)
 • Еднократен трошок од 300 МКД за изработка на дополнителна картичка и 90 МКД трошок за обнова
 • Трошокот за изработка на нова картичка при промена на презиме или име изнесува 150 МКД
 • 24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР
 • ТЕЛ:  02/3100-109
 • ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110
 • е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk
 • АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.